top of page

Srećko Albini: Barun Trenk

"Gdje bojno tane zviždat zna"

24.02.2022.

Zagreb, Kroatien

Emanuel Tomljenović, Tenor

Klavier Begleitung: Eva Kirchmayer Bilić

bottom of page